• פתרונות חימום למלונות

מערכת בקרה לחימום מים במלון פרימה רויאל ירושלים

מלון פרימה רויאל ירושלים – התקנת מערכת חימום מי רחצה בכל המלון ומערכת בקרה מתקדמת

רשת מלונות פרימה בחרה בקבוצת סולארי לצורך מהלך כולל של התייעלות אנרגטית והשגת חיסכון מהותי בעלויות האנרגיה במלונות הרשת, בדגש על מערכות החימום. במלון פרימה רויאל ירושלים קבוצת סולארי התקינה מערכת הכוללת משאבות חום מתקדמות להספקים גבוהים ובנוסף מערכת בקרה מתקדמת לניהול החימום וייעול חימום המים במלון.

הותקנה מערכת משאבות חום לחימום מי רחצה ולהסקה, המערכת מחוברת למערכת בקרה משוכללת המציעה אפשרויות מצוינות לאופטימיזציה ותפעול יעיל בזמן אמת. המלון השיג חיסכון של 200,000 ש”ח  בשנה לאחר התקנת המערכת של סולארי.